Profesjonalny trener biznesu

Menadżer-trener – o czym powinien pamiętać?

Kto pyta, nie błądzi

Istotna jest także umiejętność zadawania pytań, które pomagają w odkrywaniu nowych możliwości, ukierunkowywaniu na innowacyjne, nietypowe rozwiązania. Pracownik zyskuje wtedy wrażenie, to pomysł jest jego autorstwem. W efekcie angażuje się on w pełni w wykonywanie zadań.

Informacja zwrotna - feedback

W całym procesie ogromne znaczenie ma także informacja zwrotna. Pracownik oczekuje, że menedżer będzie udzielał mu uwag na temat czynionych postępów. Jednocześnie chce wyrazów uznania za sukcesy, które udało mu się osiągnąć oraz konstruktywnego wskazania tych obszarów, w których należałoby jeszcze coś poprawić.

Umiejętność słuchania

Aby menedżer – coach mógł skutecznie stosować nową technikę zarządzania, niezbędne jest nabycie umiejętności kontekstowego słuchania.

Na czym to polega?

W trakcie rozmowy z pracownikiem jest on w stanie wyczuć zarówno emocje, jak i oczekiwania. Menedżer nie boi się tego rodzaju rozmowy. Doskonale wie, że usłyszy to, co należałoby w danej sytuacji usłyszeć. Umiejętność bycia menedżerem – coachem to naprawdę ważna kompetencja przywódcza. Im wyższe stanowisko się zajmuje, tym bardziej jest ona nie tylko pożądana, ale również potrzebna. Wówczas do realizacji postawionych celów niezbędna jest większa ilość pracowników. Działalność odbywa się nie przez siebie samego, ale poprzez innych. To właśnie dzięki nim stajemy się ekspertem oraz liderem.

Osiąganie sukcesów

Stawianie wyzwań

Zmiana stosowanego dotychczas sposoby zarządzania związana jest z szeregiem wyzwań.

Z jakimi trudnościami będzie borykał się menedżer?

Wymienić należy chociażby lęk przed utratą zarówno kontroli, jak i zajmowanej w zespole pozycji, bezradność, frustracja, że coaching nie zapewnia zakładanych rezultatów, presja czasu oraz dotychczasowe przyzwyczajenia pracowników. To jedynie niewielka część problemów, z jakimi może zmierzyć się menedżer. Podejście zdroworozsądkowe sprawia, że przezwyciężenie tych trudności nie jest takie trudne.

Trzeba jedynie pamiętać, że w firmie zatrudnieni są specjaliści posiadający większą wiedzę, a utrata autorytetu w wielu sytuacjach okazuje się być nieunikniona. Pierwsze rozmowy coachingowe nierzadko nie są zbyt udane. Trzeba jednak pamiętać, że praktyka czyni mistrza.