Szkolenia motywacyjne

Szkolenia motywacyjne

Wysoka motywacja w pracy pozwala osiągnąć lepsze efekty i do tego wytwarza wartość dodaną w postaci zacieśnienia więzów w zespole firmowym. Drużyna się integruje. Nie jest już dzisiaj żadną tajemnicą, że sam pieniądz na koniec miesiąca nie wystarcza do zmotywowania ludzi. Im bardziej wartościowy pracownik, tym kwestie uznania i dobrej atmosfery są dla niego ważniejsze od pieniędzy. W przypadku osób najwyżej wykwalifikowanych niezbędne są zindywidualizowane podejścia do wynagradzania i motywacji, które będą też uwzględniały możliwości przedsiębiorstwa. Ważnym elementem systemów motywacyjnych stają się także wyjazdy motywacyjne, które można łączyć ze szkoleniami.

Cel szkolenia motywacyjnego

Wszelkiego rodzaju imprezy i wyjazdy motywacyjne mają przede wszystkim służyć podniesieniu poziomu zadowolenia. Oznacza to przede wszystkim budowanie lepszej atmosfery w pracy wśród pracowników, poprawę ich zdolności do komunikowania się i tworzenie więzi z firmą. Coraz częściej podobne imprezy są organizowane także dla lub z udziałem najważniejszych klientów, by współpraca z firmą im jeszcze bardziej odpowiadała. Celem ostatecznym w przypadku pracownika jest zawsze jego motywacja i nastawienie na realizowanie celów firmy. Co więcej, tego typu spotkania pozwalają także radzić sobie ze słabymi pracownikami, wyzwalają chęć do radzenia sobie z nimi oraz uzdrawiają sytuację w zespole.

Szkolenia motywacyjne zyskiem dla firmy

Istnieje ryzyko, że wszelkiego rodzaju programy motywacyjne związane ze szkoleniami, imprezami i wyjazdami mogą być tylko kosztowną fanaberią. Tak się dzieje, kiedy system nagród w systemie motywacyjnym nie jest widziany przez pracowników w sposób wystarczająco pozytywny. Pracownik musi chcieć dążyć do otrzymania nagrody i przez to wytwarzać dodatkowe zyski, być zmotywowany. Szkolenia połączone z wyjazdami są właściwie nie do zastąpienia przez żądne inne mechanizmy i powinny być uwzględniane przez działy kadr, a także przez mniejsze firmy.

Realizacja celów

Nie ma lepszego sposobu na budowanie atmosfery w pracy i tworzenie zespołu z pracujących obok siebie ludzi. Trzeba jedynie mieć na uwadze, że wyjazd sam w sobie nie jest jeszcze szkoleniem integracyjnym i jeśli po prostu zagoni się ludzi w jedno miejsce, może się to skończyć konfliktami, czyli w sposób odwrotny od założonego.