Sieciowy skaner dokumentów do biura

Skaner sieciowy dokumentów z automatycznym podajnikiem dokumentów to urządzenie przeznaczone do szybkiej digitalizacji, umożliwiające obsługę przez wszystkich użytkowników w sieci, do której jest podłączone. Sieciowy skaner dokumentów umożliwia szybkie rozpoznawanie informacji i wysyłanie ich do użytkowników sieci. Urządzenie to zaspokaja zatem potrzebę informowania partnerów, klientów i pracowników w możliwie najkrótszym czasie.

Dlaczego skanowanie sieci jest potrzebne?

Sieciowe skanery dokumentów umożliwiają wysyłanie zeskanowanych informacji bezpośrednio do faksu, do folderu sieciowego lub na niezależne nośniki, w zależności od ustawień używanego profilu. Dostęp sieciowy do skanera zapewnia ograniczenie praw użytkowników oraz, w razie potrzeby, poufność przetwarzanych informacji.

Strumieniowe przesyłanie informacji bez ograniczeń

Skaner sieciowy daje możliwość masowego przetwarzania dokumentów. Modele z tej serii rozpoznają informacje na papierze fotograficznym, foliach, wizytówkach i kopertach.

Unikalny system i wbudowane mikroprocesory nie tylko digitalizują dokumenty o dowolnym rozmiarze i teksturze, ale także automatycznie poprawiają jakość obrazu (kadrowanie, usuwanie szumów i kurzu).

Skaner sieciowy z podajnikiem może przetwarzać kilkaset stron na minutę w trybie automatycznym – bez udziału operatora. W ten sposób urządzenie zapewnia wysoką wydajność i efektywność.

Urządzenia strumieniowe zapewniające skanowanie sieciowe są niezbędne do poprawy wydajności systemów zarządzania dokumentami oraz skrócenia czasu i zmniejszenia innych zasobów wymaganych do wykonania rutynowych zadań i osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

Jeśli zamierzasz kupić skaner sieciowy z automatycznym podajnikiem papieru, zwróć uwagę na pojemność podajnika: im jest ona większa, tym większa wydajność urządzenia – może wynosić nawet 60 000 stron dziennie. Należy pamiętać, że skaner można wyposażyć w oprogramowanie zalecane przez producenta w celu bardziej efektywnego wykorzystania.