sprzęt gamingowy

Monitor lotów – najważniejsze kwestie

Programy monitorowania danych lotu (FDM) monitorują działanie samolotu podczas lotu. Zwykle osiąga się to za pomocą sprzętu do akwizycji i przechowywania danych oraz oprogramowania do analizy danych po locie. Dane generowane z FDM są zwykle wykorzystywane do poprawy wydajności operacyjnej i bezpieczeństwa oraz zmniejszenia kosztów konserwacji. 

Sprawdzone monitorowanie danych

Monitorowanie danych lotu FDM obejmuje zestaw podstawowych zdarzeń ustanowionych w głównych obszarach zainteresowania dla różnych faz lotu (taksówka, start, rejs, zejście, podejście i lądowanie). Oprogramowanie do monitorowania danych lotu zbiera i analizuje parametry operacyjne samolotu, które są rejestrowane na pokładzie samolotu zazwyczaj za pomocą quick access recorder (QAR).

Odpowiednie monitorowanie danych

Dane są przetwarzane przez oprogramowanie, które zapewnia użytkownikowi końcowemu odpowiednią serię lotów i zdarzeń związanych z lotami. Filtrowanie tych lotów i zdarzeń jest konieczne, aby zapewnić dobry poziom istotności i spójności w bazie danych.

Niepożądane zdarzenia, które mają zostać oczyszczone, są na ogół powtarzające się i mogą być spowodowane kilkoma czynnikami, takimi jak niewłaściwe progi lub definicja zdarzenia w niektórych okolicznościach. FDM zapewnia możliwość analizowania szerokiego zakresu parametrów i identyfikowania czynników, które pomogą ocenić i zrozumieć podstawowe przyczyny incydentów w trakcie eksploatacji – w uzupełnieniu do raportów załogi lotniczej lub wywiadów.

Jaki produkt?

Ponieważ FDM gromadzi dane całej linii lotniczej lub floty, analiza przedstawiona w cotygodniowym lub miesięcznym raporcie umożliwia analizę jednego zdarzenia w ogólnym kontekście, zamiast skupiać się na tym pojedynczym konkretnym zdarzeniu. 

Celem ustanowienia procesu FDM w linii lotniczej jest przejście z trybu czysto reaktywnego (analiza incydentów oparta na zgłaszaniu załóg lotniczych) do trybu bardziej proaktywnego (wczesna identyfikacja niepożądanych zdarzeń i wdrożenie środków łagodzących).