kable telekomunikacyjne

Kable telekomunikacyjne – co warto o nich wiedzieć?

Tego rodzaju kable to bardzo szeroka gama okablowania, która wykorzystywana jest głównie do transmisji danych, zarówno analogowych jak i cyfrowych oraz sygnalizacji pożarowej. W zależności od konkretnego typu i zastosowania danego kabla komunikacyjnego, mogą być stosowane w pomieszczeniach, na zewnątrz i bezpośrednio na ziemi.

Przykłady kabli telekomunikacyjnych

Dla przykładu kable telekomunikacyjne XzTKMXpw stosowane są głównie do budowy lokalnych sieci telekomunikacyjnych oraz sieci domowych takich jak alarmy i czujniki. Kabel komunikacji alarmowej YTDY przeznaczony jest do instalacji niskonapięciowych. W szczególności służy do łączenia domofonów i systemów alarmowych. Kable komunikacyjne to także YTKSY i YTKSYekw, które służą do łączenia urządzeń telefonicznych, telegraficznych i dalekobieżnych stacji nadawczych.

kable telekomunikacyjne

Kto jest odpowiedzialny za kable telekomunikacyjne w Polsce?

Odpowiedzialność za kable, o których mowa, zależy od konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się osoba zadająca to pytanie. Za eksploatację i konserwację infrastruktury telekomunikacyjnej odpowiada firma telekomunikacyjna lub operator będący właścicielem okablowania. Z drugiej strony, w wyniku ustawy z 1990 roku, całe wyposażenie liniowe sprzętu telefonicznego, czyli kable i wieże telefoniczne, stało się własnością Telekomunikacji Polskiej SA jako następcy prawnego PPTT.

Zgodnie z postanowieniami art. Art. 29a ustawy Prawo budowlane wprowadzonej w 2005 r. Zestawienie połączenia telekomunikacyjnego bez rejestracji jest możliwe, ale różnie interpretowane. W takich sytuacjach bardzo wskazane jest skorzystanie z usług fachowca z zakresu prawa budowlanego w celu uzyskania kompetentnej i prawnej informacji.

Obowiązujące od ponad 15 lat przepisy budowlane zwalniają linie telekomunikacyjne z obowiązku uzyskania stosownego pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy. Zaleca się jednak zatrudnienie wykwalifikowanego specjalisty prawa budowlanego, który może udzielić całkowicie spójnej odpowiedzi na to pytanie.