case study Planteon.pl

Jak migrować sklep e-commerce na przykładzie case study Planteon.pl?

Planteon.pl, sklep oferujący zioła, przyprawy i herbaty, odniósł sukces na polskim rynku, a także zdobył nowych klientów za granicą. Jednak przed wdrożeniem platformy e-commerce AtomStore napotkał główny problem – dostosowanie integracji istniejącego systemu ERP. Z uwagi na obszerny asortyment kilku tysięcy produktów, konieczne było zapewnienie bezproblemowej synchronizacji.

Case study Planteon.pl – dlaczego wybrano platformę AtomStore?

Wybór AtomStore jako platformy e-commerce był rezultatem kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim, umożliwiał on łatwe dostosowanie integracji z systemem ERP, co wpłynęło pozytywnie na operacyjną efektywność firmy. Elastyczność platformy, zwłaszcza dedykowane opcje, pozwoliły Planteon dostosować funkcje sklepu do indywidualnych potrzeb.

case study Planteon.pl

Decyzja o wyborze AtomStore była również podyktowana perspektywą długoterminowego rozwoju. Platforma ta oferuje możliwość ciągłego rozwoju bez konieczności istotnych zmian w najbliższych latach, co jest istotne w dynamicznym środowisku e-commerce. Dodatkowo, stałe wsparcie ekspertów ze strony oprogramowania e-commerce odegrało kluczową rolę w procesie wdrożenia i utrzymania platformy.

Zmiany po przejściu na platformę AtomStore

Po migracji na platformę AtomStore, Planteon zanotował znaczący wzrost liczby zamówień oraz liczby użytkowników sklepu. Średnia liczba zamówień miesięcznie znacząco wzrosła, co świadczy o pozytywnym wpływie zmiany platformy e-commerce na rozwój sklepu. Dodatkowo, wzrost liczby użytkowników sklepu po zmianie platformy potwierdza korzyści płynące z tego rozwiązania.

Migracja sklepu internetowego na nową platformę e-commerce przyniosła oczekiwane rezultaty na wszystkich polach biznesowych. Dostęp do lepszych rozwiązań technologicznych, nowe funkcje marketingowe i promocyjne oraz lepsza wydajność przyczyniły się do poprawy doświadczenia klienta oraz generowania większych dochodów. Sukces Planteon.pl stanowi case study udanej implementacji platformy e-commerce w celu rozwoju biznesu na rynku internetowym.